wyposażenie magazynu

No Image

Specyfika funkcjonowania magazynu

Magazyn to jednostka funkcjonalna powołana do składowania dóbr materialnych okresowo wyłączonych z obiegu, mająca wydzieloną do tego celu przestrzeń oraz odpowiednie urządzenia techniczne umożliwiające relokację oraz obsługę zmagazynowanych towarów. Najważniejszą rolą magazynu jest utrzymanie towarów…