utylizacja oleju

Olej przepracowany i inne odpady przemysłowe – jak składować?

Gospodarowanie odpadami przemysłowymi generuje koszty, które w ostatnim okresie zauważalnie wzrosły. Składowanie odpadów jest niezbędne ze względu na ekologię, a także przepisy prawa. Można także przeprowadzać je w sposób ekonomiczny, dla ograniczenia wydatków związanych z…