ustrój państwowy

No Image

Bonapartyzm we Francji

Prezentowany esej dotyczy historii ustroju państwowego we Francji. Przedstawiono w nim zarys systemu politycznego zwanego bonapartyzmem, który wystąpił we Francji w dwóch odmianach. Pierwsza to odmiana istniejąca za czasów panowania Napoleona I, zaś druga istniała za panowania cesarza Napoleona III. W artykule opisano kompetencje i wzajemne relacje poszczególnych organów władzy.