szkolenia pracownicze

Jak zostać pełnomocnikiem ds. zarządzania jakością?

Certyfikowane systemy zarządzania jakością stają się już powszechne w polskich firmach, jednostkach administracji publicznej, a nawet organizacjach pozarządowych. Warto wiedzieć, że w każdej organizacji, która podejmuje wyzwanie wdrożenia SZJ zgodnego z ISO 9001 potrzebny jest…