spawanie metali

Spawanie metali przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Zarówno przepisy Unii Europejskiej, jak i przepisy polskiego porządku prawnego zawierają normy bardzo precyzyjnie określające, jaka stal nadaje się do kontaktów z żywnością. Podstawowym kryterium jest wysoki poziom obojętności tego rodzaju materiałów – tak, aby…