segregacja śmieci

Walka ludzi o czystą planetę – problem śmieci

Narastające hałdy śmieci na wysypiskach to widok zatrważający. Duże aglomeracje miejskie poszukują stale rozwiązań minimalizujących problem. Ludzie coraz częściej decydują się na migrację zarobkową. Z tego tytułu w miastach mieszka więcej osób. Produkuje się również…