Rzeszów

No Image

Uwarunkowania poradnictwa

W ostatnich latach klimat, w którym udziela się pomocy psychologicznej, uległ znaczącej zmianie. Zmiana ta nastąpiła w dwóch podstawowych obszarach: samego charakteru poradnictwa i terapii oraz procesu pomagania; kontekstu, w jakim dokonuje się poradnictwo i…