rezonans magnetyczny

No Image

Rezonans magnetyczny w Krakowie

Odkrycie poprzez fizyków zjawiska rezonansu magnetycznego było w pierwszej chwili jedynie teoretyczną ciekawostką. Trochę później zaczęto znajdować funkcje, jakie mogą być przydatne dla człowieka, inaczej rezonans magnetyczny pojawił się w medycynie. Dzisiejsza leczenie stosuje obecnie…