prawo obce

No Image

Tłumaczenia prawnicze

Dawno temu, Jaśnie Oświecony Król Ćwieczek rozkazał sędziom wedle prawa pisanego sądzić a nie po uważaniu. I napisał Król Kodeks. A, że Król dbał o poddanych i wiedział, że nie każdy czytać umie, a łaciny…