plakaty

Plakat jako skuteczna forma dotarcia do klienta

W skutecznej reklamie najważniejsze jest to, aby miała ona szeroki zasięg oraz była zauważalna. Taka formą skutecznej reklamy jest bez wątpienia plakat, najprostszy środek masowego przekazu informacji. Plakaty wymagają więcej czasu od grafika komputerowego niż…