ochrona pracownika

Podstawowa ochrona pracownika

Przez środki ochrony indywidualnej rozumie się środki noszone bądź trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. Przez środki ochrony indywidualnej rozumie się środki noszone bądź trzymane przez pracownika w…