magisterskie

Prace promocyjne badawcze

W realiach polskich, studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej, a II stopnia – napisaniem dysertacji magisterskiej. O ile praca licencjacka może mieć charakter typowo teoretyczny, o tyle od magistranta wymaga się zredagowania tekstu…