Leadership

No Image

Kim jest lider sprzedaży?

Robert Steven Kaplan, profesor z Harvard Business School, definiuje bycie skutecznym liderem poprzez dwie fundamentalne umiejętności: dystansowania się i zadawania właściwych pytań. W swojej książce O co zapytasz człowieka w lustrze? Pytania, które czynią przywódcę,…