Specyfika funkcjonowania magazynu

Magazyn to jednostka funkcjonalna powołana do składowania dóbr materialnych okresowo wyłączonych z obiegu, mająca wydzieloną do tego celu przestrzeń oraz odpowiednie urządzenia techniczne umożliwiające relokację oraz obsługę zmagazynowanych towarów. Najważniejszą rolą magazynu jest utrzymanie towarów w celu zapewnienia ich dostępności wszystkim uprawnionym uczestnikom.

Wyposażenie magazynu jest kluczowym elementem infrastruktury procesów logistycznych czynnie stymulującym szybkość przepływu towarów oraz wydajność operacji manipulacyjnych.

Wyposażenie magazynu w środki transportowe uzależnione jest od: wielkości magazynu i roli jaką on spełnia; typy przechowywanych towarów oraz ich podatności na transport; rodzaju opakowań; sposobu składowania; rodzaju stosowanych zabezpieczeń, np. przed zniszczeniem ładunku, przeciwpożarowych itp.

Zależnie od zapotrzebowania, wyposażenie magazynu może być technicznie proste lub skomplikowane.

Do technicznego wyposażenia magazynu zalicza się:

1. maszyny i urządzenia transportowe: wózki widłowe jezdniowe, dźwignice, przenośniki;

2. infrastrukturę składowania:

– w magazynach otwartych: legary, stojaki itp.

– w magazynach zamkniętych: regały magazynowe o różnej konstrukcji, podesty robocze itp.

3. urządzenia wspomagające:

– urządzenia wspomagające pracę środków transportowych: rampy ruchome, pomosty ładunkowe itp.

– urządzenia pomocnicze do składowania i manipulacji towarów: palety, nadstawki palet, pojemniki, kontenery, urządzenia do mocowania ładunków itp.

– urządzenia pomiarowe do sprawdzania ilości i stanu przechowywanych produktów.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Poleć
  • Wykop
  • Śledzik
  • Twitter

Be the first to comment on "Specyfika funkcjonowania magazynu"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.