Prace promocyjne badawcze

W realiach polskich, studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej, a II stopnia – napisaniem dysertacji magisterskiej. O ile praca licencjacka może mieć charakter typowo teoretyczny, o tyle od magistranta wymaga się zredagowania tekstu mającego charakter teoretyczno-badawczy. W przypadku obu typów prac promocyjnych struktura planu (konspektu) jest pozornie identyczna. Warto również podkreślić, że coraz większą uwagę przywiązuje się do praktycznego aspektu obu typów prac promocyjnych. Jest to główna implikacja postępującego Procesu Bolońskiego.
Prace dyplomowe można niemal w całości napisać na podstawie literatury przedmiotu. Coraz częściej promotorzy (w szczególności w przypadku magisterek) wymagają uwzględnienia części praktycznej (tzw. metodycznej, empirycznej). Studenci piszący prace magisterskie mogą przeprowadzić badania terenowe lub omówić część metodyczną na podstawie danych wtórnych (pochodzących przykładowo z baz danych statystycznych).
Wątek badawczy jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa na tekst pracy promocyjnej już na etapie konceptualizacji tematu. Warto zastanowić się przed rozpisaniem planu, czy podejmując i w konsekwencji rozwijając daną problematykę będziemy mieli dostęp do odpowiedniego podmiotu badań (np. organizacji, czy przedsiębiorstwa). W tej kwestii należy być zapobiegliwym, ponieważ brak dostępu do odpowiednich danych empirycznych (pierwotnych lub wtórnych) może bardzo skutecznie zaburzyć strukturę, jak również pisanie całej pracy i zniechęcić do podjętej problematyki.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Poleć
  • Wykop
  • Śledzik
  • Twitter

Be the first to comment on "Prace promocyjne badawcze"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.