Odpady przemysłowe i obowiązki przedsiębiorcy

Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz innych form życia. Do tej grupy zaliczamy między innymi odpady pochodzące z przemysłu, które stanowią znaczącą cześć wszystkich niebezpiecznych odpadów. Jakie możemy wyróżnić niebezpieczne odpady przemysłowe oraz w jaki sposób należy się ich pozbywać?

Odpady przemysłowe to odpady, które powstają podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Generują je duże i małe firmy i ich powstawanie jest w dużej mierze nie do uniknięcia. Odpady przemysłowe powstają w firmach produkcyjnych, fabrykach w szpitalach, magazynach, firmach budowlanych, warsztatach samochodowych i nie tylko. Są to wszystkie odpady, które mogą w sposób realny lub potencjalny zagrażać środowisku i organizmom żywym.

Niebezpieczne odpady pochodzące z przemysłu w Polsce

Odpady pochodzące z przemysłu stanowią znaczącą część wszystkich odpadów niebezpiecznych powstających w naszym kraju i nie tylko. W Polsce największa ilość odpadów jest wytwarzana w województwie śląskim, dolnośląskim, i małopolskim. Ponad 80% odpadów z przemysłu w naszym kraju jest generowanych w trzech gałęziach: w przemyśle wydobywczym, energetycznym oraz hutniczym. Przez przemysł wydobywczy należy w tym wypadku rozumieć głównie górnictwo. Jak nietrudno się domyślić, w Polsce powstają duże ilości odpadów przemysłowych, które muszą być w odpowiedni sposób składowane, transportowane oraz utylizowane.

Transport odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z przepisami prawa odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, w tym również te pochodzące z przemysłu, muszą być magazynowane i transportowane w określony sposób, a następnie przekazywane odpowiednim jednostkom do utylizacji lub unieszkodliwienia. W zależności od rodzaju odpadu, jego stanu skupienia i właściwości fizycznych i chemicznych musi on być odpowiednio przechowywany i zabezpieczony do transportu. Przedsiębiorstwa które wytwarzają, składują bądź przetwarzają odpady niebezpieczne, muszą zapewnić do tego właściwe warunki, przestrzegając przy tym przepisów prawa. Magazynowanie i transport muszą się odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska.

Aby zapewnić przepisowy transport odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu, przedsiębiorcy mogą korzystać z usług wyspecjalizowanych firm. Podpisując umowę, można uzgodnić dogodne miejsce i termin odbioru i następnie przekazywać określone ilości odpadów, które będą odpowiednio transportowane do właściwego podmiotu. Przedsiębiorcy korzystają często z umów długoterminowych lub formy współpracy w modelu B2B, by zapewnić regularne odbieranie niebezpiecznych odpadów generowanych przez daną działalność gospodarczą.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Poleć
  • Wykop
  • Śledzik
  • Twitter