Minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzona została minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia. Wcześniej nie było takiej regulacji, więc stawka była ustalana na podstawie decyzji zleceniodawcy oraz zgody na dane wynagrodzenie zleceniobiorcy. Od stycznia stawka minimalna wynosi 13 zł i została ustalona w oparciu o płacę minimalną. Co roku wysokość stawki godzinowej na umowie zlecenie ma być waloryzowana.

Czy godzinowa stawka minimalna na umowach zlecenia jest dobrowolna?

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie jest obowiązkowa. Oznacza to, że każda osoba zatrudniona na tego typu umowę ma zagwarantowaną godzinową płacę minimalną, której nie może się zrzec ani zmniejszyć. Głównym powodem wprowadzenia takiej regulacji prawnej jest chęć zagwarantowania osobom pracującym w oparciu o umowę zlecenie regulowanej przepisami prawnymi godziwej płacy. Warto także wiedzieć, że jeśli umowę zlecenie świadczy kilka osób, to każda z nich ma prawo do wynagrodzenia z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego, które obowiązuje w danym roku. Oznacza to, że z roku na rok godzinowa stawka minimalna będzie rosła, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku płacy minimalnej. I tak, w 2017 r., kiedy minimalna płaca wynosi 2000 zł brutto, minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie wynosi 13 zł. Od początku 2018 r. przy wynagrodzeniu minimalnym 2100 zł ma ona z kolei wynosić już 13,70 zł. Może się to wydawać skomplikowane i czasochłonne, dlatego takie czynności rachunkowo-płacowe warto powierzyć biurom rachunkowym, np. firmie Plus z Katowic.

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia?

Minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenie od 1 stycznia 2017 r. obejmuje osoby, które wykonują pracę w oparciu o umowę zlecenie. Jest to umowa cywilnoprawna, która dotyczy wykonywania zlecenia lub świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych. Ma ona zastosowanie także w przypadku przetargów publicznych. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły.

Osoby, które samodzielnie decydują o swoim miejscu i czasie pracy oraz otrzymują wynagrodzenie prowizyjne, nie mogą skorzystać z minimalnej stawki godzinowej, mimo tego, że pracują w oparciu o umowę zlecenie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umów opiekuńczych, prowadzenia rodzinnego domu pomocy, opieki nad dzieckiem w ramach pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek dłuższych niż jeden dzień. Osoby, które podpisują umowę zlecenie dotyczącą powyższych czynności, nie mają zagwarantowanej minimalnej stawki godzinowej.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Poleć
  • Wykop
  • Śledzik
  • Twitter

Be the first to comment on "Minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia"

Leave a comment

Your email address will not be published.
Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.